Pravidla Facebookové soutěže o vstupenky na festival Life! 2023

Pravidla facebookové soutěže

 

Soutěž o vstupenky na Festival Life! 2023

 1. POŘADATEL: NORTH SHOP, s.r.o., Bochovská 567/1, Praha 5, 158 00, Česká republika, IČ: 24277746
 2. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od 22. 11. – 24. 11. 2023 do 23:59 hodin (dále jen „soutěžní období“).
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“). Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže dle svého uvážení především účastníky, kteří porušují zákon, nedodržují pravidla či nesplňují podmínky soutěže. Komunikace s účastníky probíhá přes facebookový profil Promaledobrodruhy
 4. PRŮBĚH SOUTĚŽE: V rámci soutěže bude přes příspěvek na facebookovém profilu Promaledobrodruhy vyhlášena v pořadatelem zvolený čas soutěžní výzva. Zúčastnit se soutěže lze pouze v soutěžním období, tj. do čtvrtka 23. 11. 2023 do 23:59h, a to veřejně, komentářem pod soutěžní příspěvek, přičemž jeden účastník se může soutěže zúčastnit (resp. odpovědět na soutěžní otázku pod příspěvkem) pouze jedenkrát a hrát pouze o jednu výhru.
 5. URČENÍ VÝHERCE: Pořadatel vybere z komentářů účastníků u soutěžního příspěvku jednoho výherce, který odpověděl na soutěžní otázku v komentáři pod příspěvkem v souladu s výzvou a těmito pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži.
 6. VÝHRA: 1x rodinná vstupenka (2 dospělí + 2 x dítě do 15 let) na Festival Life! 2023 
 7. PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherce bude vyhlášen na facebookovém profilu Promaledobrodruhy v komentáři pod soutěžním příspěvkem ve pátek 24. 11. 2023 do 10:00; Výherce bude následně kontaktován v soukromé zprávě za účelem předání výhry.
 8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Pořadatel poskytuje účastníkovi následující informace o zpracování osobních údajů poskytnutých pořadateli v rámci soutěže (tj. jméno a příjmení, příp. kontaktní adresa, telefonní kontakt a e-mailovou adresu), a to pro účely pořádání a realizace soutěže včetně oslovení výherců a doručení výher: správcem je společnost NORTH SHOP, s.r.o., Bochovská 567/1, Praha 5, 158 00, Česká republika, IČ: 24277746.
 9. Tato soutěž není vyhlášená společnostíMeta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram) a za tuto soutěž nemá odpovědnost.
 10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE: 
 • Účastníci nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
 • Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za (pozdní) doručení zpráv či výher (nebo jejich poškození, ztrátu či zničení během přepravy), ani za funkčnost webových a facebookových stránek. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně účastníkovi vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
 • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na facebookovém profilu Promaledobrodruhy, kde je k dispozici odkaz na platná a úplná pravidla soutěže.
 • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem platforem Facebook a Instagram (Meta Platforms Ireland Limited  a provozovatel platformyMeta Platforms Ireland Limited za ni neručí.